Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Lipany

Finančné zdravie
4,4
z max. 6
Dobré
Celkový dlh
5,0
Dlhová služba
4,9
Bilancia bežného účtu
2,7
Záväzky po splatnosti k príjmom
5,9
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
4,8
0 - najhoršie
najlepšie - 6
Príjmy12,2 mil. €
Granty a transfery
41,3 %
Daňové príjmy
38,2 %
Nedaňové príjmy
15,0 %
Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci
3,7 %
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
1,8 %
Lipany
priemer miest
Výdavky12,0 mil. €
Vzdelávanie
47,7 %
Bývanie a občianska vybavenosť
14,9 %
Všeobecné verejné služby
11,8 %
Rekreácia, kultúra a náboženstvo
7,2 %
Sociálne zabezpečenie
6,8 %
Ochrana životného prostredia
4,7 %
Verejný poriadok a bezpečnosť
3,4 %
Ekonomická oblasť
2,5 %
Zdravotníctvo
0,8 %
Obrana
0,3 %
Lipany
priemer miest
Ohodnoťte Vašu spokojnosť
Bývate v tomto meste?
Hodnotiť    Komentovať
4,7
Celkové hodnotenie
5,0
Majetok
cesty, verejný priestor a budovy
5,0
Služby
čistota, odpad, verejný poriadok, energie, doprava
4,5
Úroveň správy
hospodárenie, miestne dane a poplatky, informovanie a plánovanie, prenesené kompetencie
1 hodnotenie
Predstavitelia samosprávy
Vladimír Jánošík

Hlas - sociálna demokracia, SMER - SD

primátor od 15.11.2014
História >
Základné informácie
Štatút:mesto
Okres:Sabinov
Kraj:Prešovský kraj
E-mail:prednosta@lipany.sk
Počet obyvateľov

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby