Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Košice - Šaca

Finančné zdravie
5,1
z max. 6
Výborné
Celkový dlh
6,0
Dlhová služba
5,2
Bilancia bežného účtu
3,4
Záväzky po splatnosti k príjmom
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
6,0
0 - najhoršie
najlepšie - 6
Rozpočtové a príspevkové organizácie
Dcérske organizácie
Za samosprávu neevidujeme žiadne dcérske organizácie
Príjmy2,3 mil. €
Daňové príjmy
33,8 %
Granty a transfery
33,4 %
Nedaňové príjmy
30,4 %
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
2,5 %
Košice - Šaca
priemer mestských častí
Výdavky2,2 mil. €
Všeobecné verejné služby
41,1 %
Vzdelávanie
24,7 %
Bývanie a občianska vybavenosť
17,9 %
Rekreácia, kultúra a náboženstvo
7,6 %
Ochrana životného prostredia
4,3 %
Verejný poriadok a bezpečnosť
2,3 %
Ekonomická oblasť
1,3 %
Sociálne zabezpečenie
0,8 %
Obrana
0,0 %
Košice - Šaca
priemer mestských častí
Ohodnoťte Vašu spokojnosť
Bývate v tejto mestskej časti?
Hodnotiť    Komentovať
Celkové hodnotenie
Majetok
cesty, verejný priestor a budovy
Služby
čistota, odpad, verejný poriadok, energie, doprava
Úroveň správy
hospodárenie, miestne dane a poplatky, informovanie a plánovanie, prenesené kompetencie
zatiaľ nehodnotené
Predstavitelia samosprávy
Daniel Petrík

nezávislý kandidát

starosta od 15.11.2014
História >
Základné informácie
Štatút:mestská časť
Okres:Košice II
Kraj:Košický kraj
E-mail:saca@saca.sk
Počet obyvateľov

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby