Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
369 923 €
Neobežný majetok
335 434 €
Obežný majetok
33 486 €
Časové rozlíšenie súčet
1 003 €
Pasíva
369 923 €
Vlastné imanie
-1 428 €
Záväzky celkom
348 735 €
Časové rozlíšenie súčet
22 616 €
Výnosy
549 945 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
26 163 €
Výnosy z finančnej činnosti
0 €
Náklady
546 672 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
528 128 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
18 544 €
Zisk
3 273 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
3 273 €
Adresa
Ulica:Mládežnícka 22
Obec:93601 Šahy
Okres:Levice
Kraj:Nitriansky kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Nitriansky VÚC
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:00047147
Právna forma:Rozpočtová organizácia
Zamestnancov:10 - 19
Dátum vzniku:25.2.1986
SK NACE:85 310 Stredné všeobecnovzdelávacie školstvo
Odvetvie:Vzdelávanie

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby