Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Stredná odborná škola agropotravinárska a technická, Kušnierska brána 349/2, Kežmarok

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
2 062 741 €
Neobežný majetok
1 775 414 €
Obežný majetok
287 086 €
Časové rozlíšenie súčet
241 €
Pasíva
2 062 741 €
Vlastné imanie
516 171 €
Záväzky celkom
988 655 €
Časové rozlíšenie súčet
557 915 €
Výnosy
2 887 739 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
724 605 €
Výnosy z finančnej činnosti
22 €
Náklady
2 824 774 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
2 807 838 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
16 936 €
Zisk
62 965 €
Daň z príjmov
8 883 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
54 082 €
Adresa
Ulica:Kušnierska brána 349/2
Obec:06001 Kežmarok
Okres:Kežmarok
Kraj:Prešovský kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Prešovský VÚC
Podiel:0 %
Základné údaje
IČO:00159468
Právna forma:Príspevková organizácia
Zamestnancov:100 - 149
Dátum vzniku:1.7.1984
SK NACE:85 321 Stredné odborné školstvo
Odvetvie:Vzdelávanie

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby