Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
288 645 212 €
Neobežný majetok
271 181 298 €
Obežný majetok
17 461 925 €
Časové rozlíšenie súčet
1 989 €
Pasíva
288 645 212 €
Vlastné imanie
30 568 818 €
Záväzky celkom
254 710 616 €
Časové rozlíšenie súčet
3 365 778 €
Výnosy
121 201 965 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
121 201 965 €
Náklady
121 673 145 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
121 481 098 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
192 047 €
Zisk
-471 180 €
Daň z príjmov
1 062 804 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
-1 533 984 €
Adresa
Ulica:Olejkárska 1
Obec:81452 Bratislava - Staré Mesto
Okres:Bratislava I
Kraj:Bratislavský kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Bratislava (magistrát)
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:00492736
Právna forma:Akciová spoločnosť
Zamestnancov:2 000 - 2 999
Dátum vzniku:20.4.1994
SK NACE:49 310 Mestská alebo prímestská osobná pozemná doprava
Odvetvie:Doprava a skladovanie

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby