Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Bratislava (magistrát)

Finančné zdravie
4,3
z max. 6
Dobré
Celkový dlh
3,7
Dlhová služba
5,7
Bilancia bežného účtu
2,6
Záväzky po splatnosti k príjmom
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
6,0
0 - najhoršie
najlepšie - 6
Rozpočtové a príspevkové organizácie
Príjmy467,2 mil. €
Daňové príjmy
55,1 %
Granty a transfery
24,9 %
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
9,6 %
Nedaňové príjmy
9,3 %
Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci
1,1 %
Bratislava (magistrát)
priemer miest
Výdavky435,1 mil. €
Ekonomická oblasť
31,2 %
Všeobecné verejné služby
28,7 %
Bývanie a občianska vybavenosť
8,7 %
Rekreácia, kultúra a náboženstvo
8,5 %
Ochrana životného prostredia
8,4 %
Vzdelávanie
6,8 %
Sociálne zabezpečenie
5,2 %
Verejný poriadok a bezpečnosť
2,5 %
Obrana
0,0 %
Bratislava (magistrát)
priemer miest
Ohodnoťte Vašu spokojnosť
Bývate v tomto meste?
Hodnotiť    Komentovať
3,6
Celkové hodnotenie
3,5
Majetok
cesty, verejný priestor a budovy
3,6
Služby
čistota, odpad, verejný poriadok, energie, doprava
3,6
Úroveň správy
hospodárenie, miestne dane a poplatky, informovanie a plánovanie, prenesené kompetencie
107 hodnotení
Predstavitelia samosprávy
Matúš Vallo

Progresívne Slovensko, SPOLU

primátor od 10.11.2018
História >
Základné informácie
Štatút:mesto
Okres:
Kraj:Bratislavský kraj
E-mail:sluzbyobcanom@bratislava.sk
Počet obyvateľov

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby