Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Správa mestskej zelene v Košiciach

Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
46 412 008 €
Neobežný majetok
44 703 046 €
Obežný majetok
1 708 712 €
Časové rozlíšenie súčet
250 €
Pasíva
46 412 008 €
Vlastné imanie
526 913 €
Záväzky celkom
45 505 079 €
Časové rozlíšenie súčet
380 017 €
Výnosy
10 289 946 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
1 782 221 €
Výnosy z finančnej činnosti
251 €
Náklady
9 860 990 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
9 857 748 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
3 242 €
Zisk
428 956 €
Daň z príjmov
49 816 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
379 140 €
Príjmy9,6 mil. €
Granty a transfery
74,7 %
Nedaňové príjmy
25,3 %
Správa mestskej zelene v Košiciach
priemer odvetvia*
Výdavky9,2 mil. €
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
38,1 %
Tovary a služby
31,7 %
Poistné a príspevok do poisťovní
22,5 %
Kapitálové výdavky
7,6 %
Správa mestskej zelene v Košiciach
priemer odvetvia*
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami
Adresa
Ulica:Rastislavova 79
Obec:04001 Košice - Juh
Okres:Košice IV
Kraj:Košický kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Košice (magistrát)
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:17078202
Právna forma:Príspevková organizácia
Zamestnancov:250 - 499
Dátum vzniku:15.5.1991
SK NACE:81 300 Činnosti súvisiace s krajinnou úpravou
Odvetvie:Administratívne a podporné služby

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby