Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

DENOVA - príspevková organizácia

Zobraziť v klasifikácii:
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj.
Spolu
1 017 080 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
odvetvia*
Tovary a služby
534 106 €
53 %
39 %
Služby
319 189 €
60 %
40 %
Materiál
167 741 €
31 %
21 %
Dopravné
32 778 €
6 %
14 %
Energie, voda a komunikácie
14 385 €
3 %
17 %
Cestovné náhrady
13 €
0 %
0 %
Rutinná a štandardná údržba
0 €
0 %
7 %
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
356 902 €
35 %
38 %
Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad
213 872 €
60 %
87 %
Príplatky
67 489 €
19 %
9 %
Odmeny
66 053 €
19 %
3 %
Náhrada za pracovnú pohotovosť, služobnú pohotovosť a náhrada, odmena za pohotovosť
9 489 €
3 %
1 %
Poistné a príspevok do poisťovní
126 072 €
12 %
16 %
Poistné do Sociálnej poisťovne
92 000 €
73 %
69 %
Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne
26 651 €
21 %
17 %
Poistné do ostatných zdravotných poisťovní
7 422 €
6 %
10 %
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby