Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Technické služby mesta Prešov a.s.

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
6 631 141 €
Neobežný majetok
5 167 181 €
Obežný majetok
1 446 653 €
Časové rozlíšenie súčet
17 307 €
Pasíva
6 631 141 €
Vlastné imanie
680 361 €
Záväzky celkom
4 092 115 €
Časové rozlíšenie súčet
1 858 665 €
Výnosy
5 497 162 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
5 497 162 €
Náklady
5 438 255 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
5 408 510 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
29 745 €
Zisk
58 907 €
Daň z príjmov
30 324 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
28 583 €
Adresa
Ulica:Bajkalská 33
Obec:08001 Prešov
Okres:Prešov
Kraj:Prešovský kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Prešov
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:31718914
Právna forma:Akciová spoločnosť
Zamestnancov:100 - 149
Dátum vzniku:1.1.1996
SK NACE:38 110 Zber iného ako nebezpečného odpadu
Odvetvie:Dodávka, čistenie a odvod vody a odpadov

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby