Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Správa a údržba komunikácií mesta Prešov s. r. o.

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Spolu majetok
188 130 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
odvetvia*
Obežný majetok
177 921 €
95 %
8 %
Finančné účty súčet
81 539 €
46 %
47 %
Bankové účty
79 812 €
45 %
46 %
Peniaze
1 727 €
1 %
0 %
Zásoby súčet
59 118 €
33 %
25 %
Materiál
59 118 €
33 %
25 %
Pohľadávky spolu
37 264 €
21 %
29 %
Krátkodobé pohľadávky súčet
37 264 €
21 %
25 %
Pohľadávky z obchodného styku
36 699 €
21 %
9 %
Ostatné pohľadávky z obchodného styku
36 699 €
21 %
5 %
Iné pohľadávky
565 €
0 %
1 %
Neobežný majetok
8 104 €
4 %
92 %
Dlhodobý hmotný majetok súčet
8 104 €
100 %
100 %
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
8 104 €
100 %
9 %
Časové rozlíšenie súčet
2 105 €
1 %
0 %
Náklady budúcich období krátkodobé
2 105 €
100 %
49 %
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby