Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Materská škola, Pavla Horova 3, Bratislava

Spolu majetok
99 457 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
odvetvia*
Obežný majetok
89 338 €
90 %
8 %
Finančné účty súčet
83 521 €
93 %
87 %
Bankové účty
83 303 €
93 %
84 %
Výdavkový rozpočtový účet
149 €
0 %
1 %
Príjmový rozpočtový účet
69 €
0 %
0 %
Zásoby súčet
5 817 €
7 %
6 %
Materiál
5 817 €
7 %
6 %
Neobežný majetok
10 119 €
10 %
91 %
Dlhodobý hmotný majetok súčet
10 119 €
100 %
100 %
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
7 767 €
77 %
3 %
Stavby
2 352 €
23 %
82 %
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby