Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

MESTSKÁ ČOV, spol. s r.o.

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Výsledok hospodárenia
Za organizáciu neevidujeme údaje o výsledku hospodárenia.
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
6 297 957 €
Neobežný majetok
3 834 684 €
Obežný majetok
2 461 472 €
Časové rozlíšenie súčet
1 801 €
Pasíva
6 297 957 €
Vlastné imanie
4 860 946 €
Záväzky celkom
239 665 €
Časové rozlíšenie súčet
1 197 346 €
Výnosy
768 444 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
761 327 €
Výnosy z finančnej činnosti
7 117 €
Náklady
685 522 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
684 650 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
872 €
Zisk
82 922 €
Daň z príjmov
19 086 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
63 836 €
Adresa
Ulica:M.R.Štefánika 1
Obec:92001 Hlohovec
Okres:Hlohovec
Kraj:Trnavský kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Hlohovec
Podiel:82 %
Základné údaje
IČO:34132031
Právna forma:Spoločnosť s r. o.
Zamestnancov:5 - 9
Dátum vzniku:14.12.1995
SK NACE:37 000 Čistenie a odvod odpadových vôd
Odvetvie:Dodávka, čistenie a odvod vody a odpadov

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby