Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Hlohovec

Finančné zdravie
5,4
z max. 6
Výborné
Celkový dlh
5,3
Dlhová služba
5,7
Bilancia bežného účtu
4,9
Záväzky po splatnosti k príjmom
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
6,0
0 - najhoršie
najlepšie - 6
Príjmy23,0 mil. €
Daňové príjmy
55,7 %
Granty a transfery
21,9 %
Nedaňové príjmy
13,6 %
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
5,4 %
Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci
3,4 %
Hlohovec
priemer miest
Výdavky21,3 mil. €
Vzdelávanie
40,2 %
Všeobecné verejné služby
16,1 %
Rekreácia, kultúra a náboženstvo
13,6 %
Bývanie a občianska vybavenosť
10,2 %
Ochrana životného prostredia
8,3 %
Sociálne zabezpečenie
5,0 %
Ekonomická oblasť
3,6 %
Verejný poriadok a bezpečnosť
2,6 %
Zdravotníctvo inde neklasifikované
0,4 %
Obrana
0,0 %
Hlohovec
priemer miest
Ohodnoťte Vašu spokojnosť
Bývate v tomto meste?
Hodnotiť    Komentovať
2,9
Celkové hodnotenie
2,4
Majetok
cesty, verejný priestor a budovy
3,1
Služby
čistota, odpad, verejný poriadok, energie, doprava
3,1
Úroveň správy
hospodárenie, miestne dane a poplatky, informovanie a plánovanie, prenesené kompetencie
5 hodnotení
Predstavitelia samosprávy
Miroslav Kollár

nezávislý kandidát

primátor od 15.11.2014
História >
Základné informácie
Štatút:mesto
Okres:Hlohovec
Kraj:Trnavský kraj
E-mail:msu@hlohovec.sk
Počet obyvateľov

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby