Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Bytové hospodárstvo Hlohovec, s.r.o.

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
4 648 719 €
Neobežný majetok
3 445 841 €
Obežný majetok
1 193 784 €
Časové rozlíšenie súčet
9 094 €
Pasíva
4 648 719 €
Vlastné imanie
1 245 952 €
Záväzky celkom
1 065 051 €
Časové rozlíšenie súčet
2 337 716 €
Výnosy
3 511 189 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
3 511 012 €
Výnosy z finančnej činnosti
177 €
Náklady
3 488 581 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
3 479 630 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
8 951 €
Zisk
22 608 €
Daň z príjmov
8 460 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
14 148 €
Adresa
Ulica:Za poštou 7
Obec:92001 Hlohovec
Okres:Hlohovec
Kraj:Trnavský kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Hlohovec
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:36235130
Právna forma:Spoločnosť s r. o.
Zamestnancov:25 - 49
Dátum vzniku:29.12.1999
SK NACE:35 300 Dodávka pary a rozvod studeného vzduchu
Odvetvie:Dodávka energií

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby