Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o.

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
2 555 040 €
Neobežný majetok
1 761 323 €
Obežný majetok
792 662 €
Časové rozlíšenie súčet
1 055 €
Pasíva
2 555 040 €
Vlastné imanie
443 620 €
Záväzky celkom
1 934 319 €
Časové rozlíšenie súčet
177 101 €
Výnosy
2 716 653 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
2 716 653 €
Náklady
2 884 333 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
2 874 311 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
10 022 €
Zisk
-167 680 €
Daň z príjmov
497 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
-168 177 €
Adresa
Ulica:Šafárikova 30
Obec:92001 Hlohovec
Okres:Hlohovec
Kraj:Trnavský kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Hlohovec
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:36255556
Právna forma:Spoločnosť s r. o.
Zamestnancov:10 - 19
Dátum vzniku:5.8.2003
SK NACE:36 001 Zber, úprava a dodávka pitnej a úžitkovej vody
Odvetvie:Dodávka, čistenie a odvod vody a odpadov

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby