Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Hlohovec

Aktuálny stav
5,4
z max. 6
Výborné
finančné
zdravie
Celkový dlh
5,3
Dlhová služba
5,7
Bilancia bežného účtu
4,9
Záväzky po splatnosti k príjmom
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
6,0
Veľmi zlé
Zlé
Nedostatočné
Dostatočné
Dobré
Výborné
0
1
2
3
4
5
6
Hlohovec
priemer miest
Historický vývoj

Celkové skóre finančného zdravia obce / VÚC sa počíta ako vážený priemer zo skóre, ktoré dosiahla každá z jeho piatich zložiek - Celkový dlh, Dlhová služba, Bilancia bežného účtu, Záväzky po lehote splatnosti a Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti. Tieto zložky majú váhu postupne 30 %, 10 %, 30 %, 15 % a 15 %.

Poznámka: Na výpočet skóre týchto piatich zložiek finančného zdravia sa používa iný postup ako na výpočet pôvodných indikátorov, postup výpočtu je však odvodený od skóre indikátorov finančnej stability. Viac informácií možno nájsť v sekcii Metodika.

Hlohovec
priemer miest
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj, alebo kliknutím na ikonu rebríček za všetky samosprávy rovnakého typu (obce, mestá alebo VÚC). Rebríček sa následne dá upravovať, napríklad pridávať samosprávy alebo stĺpce.

Indikátory

Hlavné indikátory priemer miest
Celkový dlh 13,4 %
5,3
22,2 %
Dlhová služba 4,6 %
5,5
4,8 %
Bilancia bežného účtu 15,5 %
5,1
8,9 %
Záväzky po lehote splatnosti v pomere k bežným príjmom 0,0 %
6,0
0,2 %
Záväzky neuhradené 60 a viac dní po lehote splatnosti k bežným príjmom 0,0 %
6,0
0,1 %
Indikátory na obyvateľa priemer miest
Základná bilancia na obyvateľa 19 € 17 €
Celkový dlh na obyvateľa 108 € 176 €
Čistý majetok na obyvateľa 1 867 € 2 814 €
Výsledok hospodárenia za bežné účtovné obdobie na obyvateľa 101 € 37 €
Ostatné indikátory priemer miest
Základná bilancia 2,0 %
3,4
1,9 %
Intenzita investovania 13,4 %
5,4
6,9 %
Čistý majetok 230,1 %
2,3
356,5 %
Okamžitá likvidita 325,8 %
6,0
228,4 %
Pohotová likvidita 371,4 %
6,0
263,7 %
Úvery od ŠFRB v pomere k príjmom 6,3 %
5,7
12,7 %

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky
Príjmy bežného rozpočtu 19 660 806 €
Príjmy kapitálového rozpočtu 727 908 €
Výdavky bežného rozpočtu 16 621 625 €
Výdavky kapitálového rozpočtu 3 363 154 €
Záväzky a pohľadávky
Záväzky po lehote splatnosti 0 €
Záväzky neuhradené 60 a viac dní po lehote splatnosti 0 €
Krátkodobé pohľadávky 621 790 €
Dlhodobé záväzky 1 225 033 €
Krátkodobé záväzky 1 364 047 €
Úvery a účty
Celkový dlh podľa definície v zákone 2 332 809 €
Bankové úvery a výpomoci 2 224 982 €
Úvery od ŠFRB 1 095 570 €
Výdavky na splácanie istiny 607 808 €
Úrokové splátky 26 806 €
Finančné účty 4 444 597 €
Neobežný majetok 38 057 153 €
Ostatné
Počet obyvateľov k začiatku roka 21 508
Výsledok hospodárenia za bežné účtovné obdobie 2 162 656 €

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby