Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Mestský bytový podnik Sereď, spol. s r.o.

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Spolu majetok
2 037 529 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
odvetvia*
Neobežný majetok
1 630 290 €
80 %
63 %
Dlhodobý hmotný majetok súčet
856 040 €
53 %
99 %
Stavby
823 831 €
51 %
60 %
Pozemky
23 456 €
1 %
3 %
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
8 753 €
1 %
25 %
Dlhodobý finančný majetok súčet
774 250 €
47 %
1 %
Ostatné pôžičky
770 000 €
47 %
0 %
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
4 250 €
0 %
0 %
Obežný majetok
407 239 €
20 %
36 %
Finančné účty súčet
371 558 €
91 %
41 %
Bankové účty
370 466 €
91 %
41 %
Peniaze
1 092 €
0 %
0 %
Pohľadávky spolu
35 681 €
9 %
57 %
Krátkodobé pohľadávky súčet
35 681 €
9 %
50 %
Iné pohľadávky
35 681 €
9 %
4 %
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby