Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Správa ciest Košického samosprávneho kraja

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
97 633 772 €
Neobežný majetok
94 901 345 €
Obežný majetok
2 700 552 €
Časové rozlíšenie súčet
31 876 €
Pasíva
97 633 772 €
Vlastné imanie
2 307 720 €
Záväzky celkom
87 636 462 €
Časové rozlíšenie súčet
7 689 591 €
Výnosy
20 973 545 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
1 383 282 €
Výnosy z finančnej činnosti
456 €
Náklady
21 143 509 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
21 029 780 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
113 730 €
Zisk
-169 964 €
Daň z príjmov
2 358 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
-172 322 €
Adresa
Ulica:Nám. Maratónu Mieru 68/1
Obec:04266 Košice - Staré Mesto
Okres:Košice I
Kraj:Košický kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Košický VÚC
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:35555777
Právna forma:Príspevková organizácia
Zamestnancov:250 - 499
Dátum vzniku:1.1.2004
SK NACE:52 210 Vedľajšie činnosti v pozemnej doprave
Odvetvie:Doprava a skladovanie

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby