Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

METRO Bratislava a.s.

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
23 333 295 €
Neobežný majetok
22 187 754 €
Obežný majetok
1 123 411 €
Časové rozlíšenie súčet
22 130 €
Pasíva
23 333 295 €
Vlastné imanie
16 187 961 €
Záväzky celkom
7 144 293 €
Časové rozlíšenie súčet
1 041 €
Výnosy
1 806 462 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
1 806 462 €
Náklady
1 531 195 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
1 529 057 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
2 138 €
Zisk
275 267 €
Daň z príjmov
60 623 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
214 644 €
Adresa
Ulica:Primaciálne nám. 1
Obec:81101 Bratislava - Staré Mesto
Okres:Bratislava I
Kraj:Bratislavský kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Bratislava - Staré Mesto
Podiel:66 %
Základné údaje
IČO:35732881
Právna forma:Akciová spoločnosť
Zamestnancov:10 - 19
Dátum vzniku:20.11.1997
SK NACE:71 129 Ostatné inžinierske činnosti a súvisiace technické poradenstvo
Odvetvie:Odborné, vedecké a technické činnosti

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby