Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

METRO Bratislava a.s.

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Spolu majetok
23 333 295 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
odvetvia*
Neobežný majetok
22 187 754 €
95 %
90 %
Dlhodobý hmotný majetok súčet
22 187 754 €
100 %
100 %
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku
13 770 917 €
62 %
54 %
Pozemky
8 176 708 €
37 %
11 %
Stavby
205 326 €
1 %
6 %
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
34 803 €
0 %
0 %
Obežný majetok
1 123 411 €
5 %
4 %
Finančné účty súčet
714 528 €
64 %
79 %
Bankové účty
712 316 €
63 %
76 %
Peniaze
2 212 €
0 %
0 %
Pohľadávky spolu
366 253 €
33 %
19 %
Krátkodobé pohľadávky súčet
366 253 €
33 %
19 %
Pohľadávky z obchodného styku
365 608 €
33 %
16 %
Ostatné pohľadávky z obchodného styku
365 608 €
33 %
12 %
Iné pohľadávky
645 €
0 %
0 %
Zásoby súčet
42 630 €
4 %
2 %
Nedokončená výroba a polotovary
42 630 €
4 %
1 %
Časové rozlíšenie súčet
22 130 €
0 %
2 %
Náklady budúcich období krátkodobé
12 017 €
54 %
1 %
Príjmy budúcich období krátkodobé
10 113 €
46 %
0 %
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby