Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Regionálne osvetové stredisko v Nových Zámkoch, Regionális Müvelödési Központ Érsekujvár

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Spolu majetok
185 458 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
odvetvia*
Neobežný majetok
165 381 €
89 %
93 %
Dlhodobý hmotný majetok súčet
165 381 €
100 %
100 %
Stavby
142 528 €
86 %
61 %
Dopravné prostriedky
22 853 €
14 %
0 %
Obežný majetok
19 411 €
10 %
7 %
Finančné účty súčet
18 045 €
93 %
82 %
Bankové účty
14 067 €
72 %
75 %
Ceniny
3 978 €
20 %
1 %
Pohľadávky spolu
1 367 €
7 %
14 %
Krátkodobé pohľadávky súčet
1 367 €
7 %
12 %
Ostatné pohľadávky
1 367 €
7 %
0 %
Časové rozlíšenie súčet
665 €
0 %
0 %
Náklady budúcich období
665 €
100 %
66 %
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby