Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Považské múzeum v Žiline

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Spolu majetok
10 353 825 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
odvetvia*
Neobežný majetok
10 144 970 €
98 %
92 %
Dlhodobý hmotný majetok súčet
10 144 970 €
100 %
100 %
Stavby
2 069 830 €
20 %
58 %
Pozemky
1 905 323 €
19 %
16 %
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
227 433 €
2 %
3 %
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku
60 300 €
1 %
1 %
Obežný majetok
205 490 €
2 %
7 %
Finančné účty súčet
169 164 €
82 %
83 %
Bankové účty
168 281 €
82 %
76 %
Zásoby súčet
35 124 €
17 %
4 %
Tovar
22 406 €
11 %
1 %
Materiál
12 718 €
6 %
2 %
Pohľadávky spolu
1 203 €
1 %
11 %
Krátkodobé pohľadávky súčet
1 203 €
1 %
11 %
Pohľadávky voči zamestnancom
965 €
0 %
1 %
Časové rozlíšenie súčet
3 365 €
0 %
0 %
Náklady budúcich období
2 257 €
67 %
60 %
Príjmy budúcich období
1 108 €
33 %
0 %
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby