Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

FK DAC 1904, a.s.

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
2 695 443 €
Neobežný majetok
1 509 200 €
Obežný majetok
1 006 646 €
Časové rozlíšenie súčet
179 597 €
Pasíva
2 695 443 €
Vlastné imanie
528 261 €
Záväzky celkom
1 850 387 €
Časové rozlíšenie súčet
316 795 €
Výnosy
7 114 828 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
7 112 120 €
Výnosy z finančnej činnosti
2 708 €
Náklady
6 954 793 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
6 944 921 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
9 872 €
Zisk
160 035 €
Daň z príjmov
70 737 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
89 298 €
Adresa
Ulica:Štúrova 1090/7
Obec:92901 Dunajská Streda
Okres:Dunajská Streda
Kraj:Trnavský kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Dunajská Streda
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:36233846
Právna forma:Akciová spoločnosť
Zamestnancov:25 - 49
Dátum vzniku:30.9.1999
SK NACE:93 190 Ostatné športové činnosti
Odvetvie:Umenie, zábava a rekreácia

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby