Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Správa majetku Mesta Myjava, s.r.o.

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
8 561 700 €
Neobežný majetok
8 345 848 €
Obežný majetok
195 810 €
Časové rozlíšenie súčet
20 042 €
Pasíva
8 561 700 €
Vlastné imanie
7 769 321 €
Záväzky celkom
688 401 €
Časové rozlíšenie súčet
103 978 €
Výnosy
1 576 597 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
1 576 597 €
Náklady
1 816 290 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
1 812 217 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
4 073 €
Zisk
-239 693 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
-239 693 €
Adresa
Ulica:M. R. Štefánika 560/4
Obec:90714 Myjava
Okres:Myjava
Kraj:Trenčiansky kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Myjava
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:36268071
Právna forma:Spoločnosť s r. o.
Zamestnancov:25 - 49
Dátum vzniku:27.1.2005
SK NACE:68 320 Správa nehnuteľností na základe poplatkov alebo zmlúv
Odvetvie:Činnosti v oblasti nehnuteľností

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby