Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Myjava

Finančné zdravie
4,0
z max. 6
Dobré
Celkový dlh
3,9
Dlhová služba
4,7
Bilancia bežného účtu
3,0
Záväzky po splatnosti k príjmom
5,4
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
4,2
0 - najhoršie
najlepšie - 6
Príjmy15,1 mil. €
Daňové príjmy
47,6 %
Granty a transfery
31,4 %
Nedaňové príjmy
13,5 %
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
7,5 %
Myjava
priemer miest
Výdavky14,6 mil. €
Vzdelávanie
37,2 %
Všeobecné verejné služby
22,5 %
Sociálne zabezpečenie
12,3 %
Ochrana životného prostredia
8,4 %
Bývanie a občianska vybavenosť
7,6 %
Rekreácia, kultúra a náboženstvo
5,3 %
Verejný poriadok a bezpečnosť
3,2 %
Zdravotníctvo inde neklasifikované
2,9 %
Ekonomická oblasť
0,5 %
Obrana
0,1 %
Myjava
priemer miest
Ohodnoťte Vašu spokojnosť
Bývate v tomto meste?
Hodnotiť    Komentovať
4,4
Celkové hodnotenie
5,0
Majetok
cesty, verejný priestor a budovy
3,6
Služby
čistota, odpad, verejný poriadok, energie, doprava
Úroveň správy
hospodárenie, miestne dane a poplatky, informovanie a plánovanie, prenesené kompetencie
1 hodnotenie
Predstavitelia samosprávy
Ľubomír Halabrín

Hlas - sociálna demokracia

primátor od 29.10.2022
História >
Základné informácie
Štatút:mesto
Okres:Myjava
Kraj:Trenčiansky kraj
E-mail:sekretariat1@myjava.sk
Počet obyvateľov

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby