Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Rozvoj cestovného ruchu Myjavských kopaníc, n.o.

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
2 568 €
Obežný majetok
2 480 €
Pasíva
2 568 €
Vlastné imanie
-781 €
Záväzky celkom
2 539 €
Časové rozlíšenie súčet
810 €
Výnosy
60 562 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
17 034 €
Výnosy z finančnej činnosti
36 938 €
Náklady
60 718 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
57 949 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
206 €
Zisk
-156 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
-156 €
Adresa
Ulica:Nám.M.R.Štefánika 560/4
Obec:90701 Myjava
Okres:Myjava
Kraj:Trenčiansky kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Myjava
Podiel:0 %
Základné údaje
IČO:37923277
Právna forma:Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Zamestnancov:3 - 4
Dátum vzniku:5.9.2006
SK NACE:90 030 Umelecká tvorba
Odvetvie:Umenie, zábava a rekreácia

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby