Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

SPARTAK MYJAVA a. s.

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
1 690 325 €
Neobežný majetok
1 611 636 €
Obežný majetok
78 689 €
Pasíva
1 690 325 €
Vlastné imanie
862 121 €
Záväzky celkom
828 204 €
Výnosy
477 658 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
477 658 €
Výnosy z finančnej činnosti
0 €
Náklady
466 967 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
464 156 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
2 811 €
Zisk
10 691 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
10 691 €
Adresa
Ulica:Hodžova 261/1
Obec:90701 Myjava
Okres:Myjava
Kraj:Trenčiansky kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Myjava
Podiel:67 %
Základné údaje
IČO:46699821
Právna forma:Akciová spoločnosť
Zamestnancov:0
Dátum vzniku:1.6.2012
SK NACE:93 110 Prevádzka športových zariadení
Odvetvie:Umenie, zábava a rekreácia

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby