Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Myjava

Zobraziť v klasifikácii:
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj.
Spolu
15 090 755 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
miest
Daňové príjmy
7 182 736 €
48 %
48 %
Dane z príjmov a kapitálového majetku
4 790 348 €
67 %
74 %
Dane z majetku
1 786 074 €
25 %
17 %
Dane za tovary a služby
605 783 €
8 %
9 %
Sankcie uložené v daňovom konaní a sankcie súvisiace s úhradami za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska
530 €
0 %
0 %
Granty a transfery
4 743 987 €
31 %
31 %
Tuzemské bežné granty a transfery
4 743 987 €
100 %
99 %
Nedaňové príjmy
2 033 739 €
13 %
10 %
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
1 084 094 €
53 %
52 %
Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
432 221 €
21 %
29 %
Kapitálové príjmy
396 733 €
20 %
9 %
Iné nedaňové príjmy
120 691 €
6 %
10 %
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
1 130 293 €
7 %
8 %
Z ostatných finančných operácií
1 042 592 €
92 %
98 %
Zo splátok tuzemských úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí (len istín)
87 700 €
8 %
0 %

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby