Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Myjava

Aktuálny stav
4,0
z max. 6
Dobré
finančné
zdravie
Celkový dlh
3,9
Dlhová služba
4,7
Bilancia bežného účtu
3,0
Záväzky po splatnosti k príjmom
5,4
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
4,2
Veľmi zlé
Zlé
Nedostatočné
Dostatočné
Dobré
Výborné
0
1
2
3
4
5
6
Myjava
priemer miest
Historický vývoj

Celkové skóre finančného zdravia obce / VÚC sa počíta ako vážený priemer zo skóre, ktoré dosiahla každá z jeho piatich zložiek - Celkový dlh, Dlhová služba, Bilancia bežného účtu, Záväzky po lehote splatnosti a Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti. Tieto zložky majú váhu postupne 30 %, 10 %, 30 %, 15 % a 15 %.

Poznámka: Na výpočet skóre týchto piatich zložiek finančného zdravia sa používa iný postup ako na výpočet pôvodných indikátorov, postup výpočtu je však odvodený od skóre indikátorov finančnej stability. Viac informácií možno nájsť v sekcii Metodika.

Myjava
priemer miest
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj, alebo kliknutím na ikonu rebríček za všetky samosprávy rovnakého typu (obce, mestá alebo VÚC). Rebríček sa následne dá upravovať, napríklad pridávať samosprávy alebo stĺpce.

Indikátory

Hlavné indikátory priemer miest
Celkový dlh 42,6 %
3,9
22,4 %
Dlhová služba 9,5 %
4,9
3,8 %
Bilancia bežného účtu 9,0 %
3,8
6,1 %
Záväzky po lehote splatnosti v pomere k bežným príjmom 0,4 %
5,9
0,1 %
Záväzky neuhradené 60 a viac dní po lehote splatnosti k bežným príjmom 0,0 %
6,0
0,0 %
Indikátory na obyvateľa priemer miest
Základná bilancia na obyvateľa 121 € -6 €
Celkový dlh na obyvateľa 465 € 213 €
Čistý majetok na obyvateľa 5 883 € 2 896 €
Výsledok hospodárenia za bežné účtovné obdobie na obyvateľa 73 € 22 €
Ostatné indikátory priemer miest
Základná bilancia 9,8 %
5,0
-0,6 %
Intenzita investovania -1,1 %
0,0
6,7 %
Čistý majetok 539,5 %
5,4
317,5 %
Okamžitá likvidita 43,2 %
1,3
259,1 %
Pohotová likvidita 52,0 %
1,0
295,9 %
Úvery od ŠFRB v pomere k príjmom 9,0 %
5,5
10,9 %

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky
Príjmy bežného rozpočtu 13 563 729 €
Príjmy kapitálového rozpočtu 396 733 €
Výdavky bežného rozpočtu 12 345 427 €
Výdavky kapitálového rozpočtu 242 786 €
Záväzky a pohľadávky
Záväzky po lehote splatnosti 53 888 €
Záväzky neuhradené 60 a viac dní po lehote splatnosti 0 €
Krátkodobé pohľadávky 189 023 €
Dlhodobé záväzky 1 093 062 €
Krátkodobé záväzky 2 140 814 €
Úvery a účty
Celkový dlh podľa definície v zákone 5 255 466 €
Bankové úvery a výpomoci 5 000 191 €
Úvery od ŠFRB 1 111 472 €
Výdavky na splácanie istiny 686 987 €
Úrokové splátky 61 964 €
Finančné účty 924 667 €
Neobežný majetok 70 611 046 €
Ostatné
Počet obyvateľov k začiatku roka 11 313
Výsledok hospodárenia za bežné účtovné obdobie 823 839 €

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby