Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o.

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
1 321 683 €
Neobežný majetok
459 358 €
Obežný majetok
851 050 €
Časové rozlíšenie súčet
11 275 €
Pasíva
1 321 683 €
Vlastné imanie
175 493 €
Záväzky celkom
1 032 439 €
Časové rozlíšenie súčet
113 751 €
Výnosy
2 086 262 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
2 086 262 €
Náklady
2 052 828 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
2 047 500 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
5 328 €
Zisk
33 434 €
Daň z príjmov
7 670 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
25 764 €
Adresa
Ulica:Nádražná 4007/P.O.BOX 121
Obec:01841 Dubnica nad Váhom
Okres:Ilava
Kraj:Trenčiansky kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Dubnica nad Váhom
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:36312941
Právna forma:Spoločnosť s r. o.
Zamestnancov:50 - 99
Dátum vzniku:30.5.2000
SK NACE:38 110 Zber iného ako nebezpečného odpadu
Odvetvie:Dodávka, čistenie a odvod vody a odpadov

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby