Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Dubnica nad Váhom

Finančné zdravie
5,6
z max. 6
Výborné
Celkový dlh
5,8
Dlhová služba
5,7
Bilancia bežného účtu
5,1
Záväzky po splatnosti k príjmom
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
6,0
0 - najhoršie
najlepšie - 6
Príjmy32,8 mil. €
Daňové príjmy
44,9 %
Granty a transfery
26,1 %
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
17,4 %
Nedaňové príjmy
10,2 %
Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci
1,4 %
Dubnica nad Váhom
priemer miest
Výdavky30,2 mil. €
Vzdelávanie
31,2 %
Bývanie a občianska vybavenosť
24,0 %
Všeobecné verejné služby
21,0 %
Sociálne zabezpečenie
12,8 %
Ochrana životného prostredia
6,6 %
Rekreácia, kultúra a náboženstvo
2,2 %
Verejný poriadok a bezpečnosť
1,8 %
Ekonomická oblasť
0,3 %
Obrana
0,0 %
Dubnica nad Váhom
priemer miest
Ohodnoťte Vašu spokojnosť
Bývate v tomto meste?
Hodnotiť    Komentovať
3,9
Celkové hodnotenie
3,3
Majetok
cesty, verejný priestor a budovy
4,2
Služby
čistota, odpad, verejný poriadok, energie, doprava
4,2
Úroveň správy
hospodárenie, miestne dane a poplatky, informovanie a plánovanie, prenesené kompetencie
6 hodnotení
Predstavitelia samosprávy
Peter Wolf

nezávislý kandidát

primátor od 10.11.2018
História >
Základné informácie
Štatút:mesto
Okres:Ilava
Kraj:Trenčiansky kraj
E-mail:msu@dubnica.sk
Počet obyvateľov

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby