Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Dubnica nad Váhom

Zobraziť v klasifikácii:
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj.
Spolu
32 839 334 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
miest
Daňové príjmy
14 755 493 €
45 %
47 %
Dane z príjmov a kapitálového majetku
9 844 172 €
67 %
75 %
Dane z majetku
3 662 619 €
25 %
16 %
Dane za tovary a služby
1 248 701 €
8 %
9 %
Granty a transfery
8 556 822 €
26 %
29 %
Tuzemské bežné granty a transfery
8 256 822 €
96 %
99 %
Tuzemské kapitálové granty a transfery
300 000 €
4 %
1 %
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
5 724 736 €
17 %
9 %
Z ostatných finančných operácií
5 724 736 €
100 %
100 %
Nedaňové príjmy
3 355 563 €
10 %
11 %
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
2 761 182 €
82 %
55 %
Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
451 307 €
13 %
26 %
Iné nedaňové príjmy
138 050 €
4 %
8 %
Kapitálové príjmy
4 966 €
0 %
11 %
Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio
58 €
0 %
0 %
Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci
446 720 €
1 %
4 %
Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci
446 720 €
100 %
100 %

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby