Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Dubnica nad Váhom

Zobraziť v klasifikácii:
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj.
Spolu
30 211 304 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
miest
Vzdelávanie
9 422 714 €
31 %
36 %
Predprimárne a primárne vzdelávanie
4 184 070 €
44 %
43 %
Sekundárne vzdelávanie
2 398 372 €
25 %
26 %
Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne
1 448 419 €
15 %
17 %
Vedľajšie služby v školstve
1 358 523 €
14 %
13 %
Vzdelávanie inde neklasifikované
33 330 €
0 %
1 %
Bývanie a občianska vybavenosť
7 246 576 €
24 %
8 %
Rozvoj obcí
6 977 283 €
96 %
57 %
Verejné osvetlenie
260 546 €
4 %
18 %
Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované
8 007 €
0 %
17 %
Zásobovanie vodou
740 €
0 %
1 %
Všeobecné verejné služby
6 352 544 €
21 %
17 %
Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy
6 277 610 €
99 %
80 %
Všeobecné verejné služby inde neklasifikované
32 203 €
1 %
1 %
Všeobecné služby
32 174 €
1 %
3 %
Transakcie verejného dlhu
10 557 €
0 %
14 %
Sociálne zabezpečenie
3 867 093 €
13 %
7 %
Staroba
3 733 567 €
97 %
69 %
Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi
133 526 €
3 %
17 %
Ochrana životného prostredia
1 999 212 €
7 %
8 %
Nakladanie s odpadmi
1 283 881 €
64 %
81 %
Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná
715 331 €
36 %
11 %
Nakladanie s odpadovými vodami
0 €
0 %
4 %
Rekreácia, kultúra a náboženstvo
678 967 €
2 %
9 %
Kultúrne služby
675 422 €
99 %
44 %
Náboženské a iné spoločenské služby
3 545 €
1 %
3 %
Verejný poriadok a bezpečnosť
536 075 €
2 %
3 %
Policajné služby
529 721 €
99 %
95 %
Ochrana pred požiarmi
6 353 €
1 %
4 %
Ekonomická oblasť
103 278 €
0 %
13 %
Iné odvetvia
68 605 €
66 %
2 %
Doprava
34 673 €
34 %
82 %
Obrana
4 844 €
0 %
0 %
Civilná ochrana
4 844 €
100 %
100 %

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby