Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

uni-POLIKLINIKA Dubnica nad Váhom, a.s.

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
351 967 €
Neobežný majetok
82 029 €
Obežný majetok
269 541 €
Časové rozlíšenie súčet
397 €
Pasíva
351 967 €
Vlastné imanie
58 086 €
Záväzky celkom
293 881 €
Výnosy
1 057 833 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
1 057 833 €
Náklady
1 030 342 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
1 025 187 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
5 155 €
Zisk
27 491 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
27 491 €
Adresa
Ulica:Pod hájom 1288/116
Obec:01841 Dubnica nad Váhom
Okres:Ilava
Kraj:Trenčiansky kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Dubnica nad Váhom
Podiel:40 %
Základné údaje
IČO:50705105
Právna forma:Akciová spoločnosť
Zamestnancov:25 - 49
Dátum vzniku:17.2.2017
SK NACE:86 220 Činnosti špeciálnej lekárskej praxe
Odvetvie:Zdravotníctvo a sociálna pomoc

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby