Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o.

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
2 202 336 €
Neobežný majetok
1 834 021 €
Obežný majetok
305 379 €
Časové rozlíšenie súčet
62 936 €
Pasíva
2 202 336 €
Vlastné imanie
276 349 €
Záväzky celkom
511 377 €
Časové rozlíšenie súčet
1 414 610 €
Výnosy
2 130 988 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
2 128 523 €
Výnosy z finančnej činnosti
2 465 €
Náklady
2 028 362 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
2 016 628 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
11 734 €
Zisk
102 626 €
Daň z príjmov
21 943 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
80 683 €
Adresa
Ulica:Nádražná 4007/P.O.BOX 121
Obec:01841 Dubnica nad Váhom
Okres:Ilava
Kraj:Trenčiansky kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Dubnica nad Váhom
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:36312941
Právna forma:Spoločnosť s r. o.
Zamestnancov:50 - 99
Dátum vzniku:30.5.2000
SK NACE:38 110 Zber iného ako nebezpečného odpadu
Odvetvie:Dodávka, čistenie a odvod vody a odpadov

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby