Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

ENERGO-SK, a.s.

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
1 830 855 €
Neobežný majetok
941 073 €
Obežný majetok
883 610 €
Časové rozlíšenie súčet
6 172 €
Pasíva
1 830 855 €
Vlastné imanie
412 182 €
Záväzky celkom
644 372 €
Časové rozlíšenie súčet
774 301 €
Výnosy
2 915 999 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
2 915 881 €
Výnosy z finančnej činnosti
118 €
Náklady
3 126 170 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
3 119 394 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
6 776 €
Zisk
-210 171 €
Daň z príjmov
11 774 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
-221 945 €
Adresa
Ulica:Novozámocká 220
Obec:94901 Nitra
Okres:Nitra
Kraj:Nitriansky kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Nitriansky VÚC
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:36565482
Právna forma:Akciová spoločnosť
Zamestnancov:25 - 49
Dátum vzniku:4.11.2004
SK NACE:35 300 Dodávka pary a rozvod studeného vzduchu
Odvetvie:Dodávka energií

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby