Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
135 189 284 €
Neobežný majetok
130 980 767 €
Obežný majetok
4 147 345 €
Časové rozlíšenie súčet
61 172 €
Pasíva
135 189 284 €
Vlastné imanie
114 866 €
Záväzky celkom
94 199 305 €
Časové rozlíšenie súčet
40 875 113 €
Výnosy
31 595 615 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
1 241 369 €
Výnosy z finančnej činnosti
30 354 245 €
Náklady
30 976 142 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
29 726 882 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
1 249 259 €
Zisk
619 473 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
619 473 €
Adresa
Ulica:Jesenná 14
Obec:08005 Prešov
Okres:Prešov
Kraj:Prešovský kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Prešovský VÚC
Podiel:0 %
Základné údaje
IČO:37936859
Právna forma:Rozpočtová organizácia
Zamestnancov:500 - 999
Dátum vzniku:1.12.2003
SK NACE:52 210 Vedľajšie činnosti v pozemnej doprave
Odvetvie:Doprava a skladovanie

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby