Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Gymnázium Petra Pázmaňa s vyučovacím jazykom maďarským - Pázmany Péter Gimnázium, Letomostie 3, Nové Zámky - Érsekújvár

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
106 033 €
Obežný majetok
105 815 €
Časové rozlíšenie súčet
218 €
Pasíva
106 033 €
Vlastné imanie
1 401 €
Záväzky celkom
101 248 €
Časové rozlíšenie súčet
3 384 €
Výnosy
282 104 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
1 046 €
Výnosy z finančnej činnosti
2 €
Náklady
280 817 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
278 633 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
2 184 €
Zisk
1 287 €
Daň z príjmov
0 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
1 287 €
Adresa
Ulica:Letomostie 3
Obec:94061 Nové Zámky
Okres:Nové Zámky
Kraj:Nitriansky kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Nitriansky VÚC
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:37965352
Právna forma:Rozpočtová organizácia
Zamestnancov:10 - 19
Dátum vzniku:1.9.2004
SK NACE:85 310 Stredné všeobecnovzdelávacie školstvo
Odvetvie:Vzdelávanie

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby