Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Nitra

Aktuálny stav
4,7
z max. 6
Dobré
finančné
zdravie
Celkový dlh
4,7
Dlhová služba
4,5
Bilancia bežného účtu
4,0
Záväzky po splatnosti k príjmom
5,9
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
4,7
Veľmi zlé
Zlé
Nedostatočné
Dostatočné
Dobré
Výborné
0
1
2
3
4
5
6
Historický vývoj

Celkové skóre finančného zdravia obce / VÚC sa počíta ako vážený priemer zo skóre, ktoré dosiahla každá z jeho piatich zložiek - Celkový dlh, Dlhová služba, Bilancia bežného účtu, Záväzky po lehote splatnosti a Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti. Tieto zložky majú váhu postupne 30 %, 10 %, 30 %, 15 % a 15 %.

Poznámka: Na výpočet skóre týchto piatich zložiek finančného zdravia sa používa iný postup ako na výpočet pôvodných indikátorov, postup výpočtu je však odvodený od skóre indikátorov finančnej stability. Viac informácií možno nájsť v sekcii Metodika.

Nitra
priemer miest
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj, alebo kliknutím na ikonu rebríček za všetky samosprávy rovnakého typu (obce, mestá alebo VÚC). Rebríček sa následne dá upravovať, napríklad pridávať samosprávy alebo stĺpce.

Indikátory

Hlavné indikátory priemer miest
Celkový dlh 25,2 %
4,7
22,3 %
Dlhová služba 12,9 %
4,5
4,8 %
Bilancia bežného účtu 9,2 %
3,8
8,9 %
Záväzky po lehote splatnosti v pomere k bežným príjmom 1,1 %
5,8
0,2 %
Záväzky neuhradené 60 a viac dní po lehote splatnosti k bežným príjmom 0,1 %
2,9
0,1 %
Indikátory na obyvateľa priemer miest
Základná bilancia na obyvateľa 11 € 17 €
Celkový dlh na obyvateľa 214 € 175 €
Čistý majetok na obyvateľa 2 785 € 2 803 €
Výsledok hospodárenia za bežné účtovné obdobie na obyvateľa -83 € 37 €
Ostatné indikátory priemer miest
Základná bilancia 1,2 %
3,2
1,9 %
Intenzita investovania 8,0 %
3,2
6,9 %
Čistý majetok 328,4 %
3,3
356,5 %
Okamžitá likvidita 130,2 %
3,9
228,4 %
Pohotová likvidita 183,7 %
3,7
263,7 %
Úvery od ŠFRB v pomere k príjmom 10,1 %
5,5
12,7 %

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky
Príjmy bežného rozpočtu 71 669 209 €
Príjmy kapitálového rozpočtu 3 667 971 €
Výdavky bežného rozpočtu 65 080 509 €
Výdavky kapitálového rozpočtu 9 377 102 €
Záväzky a pohľadávky
Záväzky po lehote splatnosti 698 183 €
Záväzky neuhradené 60 a viac dní po lehote splatnosti 88 851 €
Krátkodobé pohľadávky 3 200 855 €
Dlhodobé záväzky 7 085 608 €
Krátkodobé záväzky 5 983 775 €
Úvery a účty
Celkový dlh podľa definície v zákone 16 527 423 €
Bankové úvery a výpomoci 16 527 423 €
Úvery od ŠFRB 6 658 074 €
Výdavky na splácanie istiny 6 570 049 €
Úrokové splátky 183 840 €
Finančné účty 7 793 778 €
Neobežný majetok 224 639 387 €
Ostatné
Počet obyvateľov k začiatku roka 77 374
Výsledok hospodárenia za bežné účtovné obdobie -6 397 011 €

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby