Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Sereď

Aktuálny stav
5,4
z max. 6
Výborné
finančné
zdravie
Celkový dlh
5,9
Dlhová služba
5,7
Bilancia bežného účtu
4,3
Záväzky po splatnosti k príjmom
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
6,0
Veľmi zlé
Zlé
Nedostatočné
Dostatočné
Dobré
Výborné
0
1
2
3
4
5
6
Sereď
priemer miest
Historický vývoj

Celkové skóre finančného zdravia obce / VÚC sa počíta ako vážený priemer zo skóre, ktoré dosiahla každá z jeho piatich zložiek - Celkový dlh, Dlhová služba, Bilancia bežného účtu, Záväzky po lehote splatnosti a Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti. Tieto zložky majú váhu postupne 30 %, 10 %, 30 %, 15 % a 15 %.

Poznámka: Na výpočet skóre týchto piatich zložiek finančného zdravia sa používa iný postup ako na výpočet pôvodných indikátorov, postup výpočtu je však odvodený od skóre indikátorov finančnej stability. Viac informácií možno nájsť v sekcii Metodika.

Sereď
priemer miest
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj, alebo kliknutím na ikonu rebríček za všetky samosprávy rovnakého typu (obce, mestá alebo VÚC). Rebríček sa následne dá upravovať, napríklad pridávať samosprávy alebo stĺpce.

Indikátory

Hlavné indikátory priemer miest
Celkový dlh 2,5 %
5,9
22,4 %
Dlhová služba 2,6 %
5,7
3,8 %
Bilancia bežného účtu 9,5 %
3,9
6,1 %
Záväzky po lehote splatnosti v pomere k bežným príjmom 0,0 %
6,0
0,1 %
Záväzky neuhradené 60 a viac dní po lehote splatnosti k bežným príjmom 0,0 %
6,0
0,0 %
Indikátory na obyvateľa priemer miest
Základná bilancia na obyvateľa -9 € -6 €
Celkový dlh na obyvateľa 23 € 213 €
Čistý majetok na obyvateľa 2 153 € 2 896 €
Výsledok hospodárenia za bežné účtovné obdobie na obyvateľa -4 € 22 €
Ostatné indikátory priemer miest
Základná bilancia -1,0 %
2,8
-0,6 %
Intenzita investovania 10,5 %
4,2
6,7 %
Čistý majetok 236,5 %
2,4
317,5 %
Okamžitá likvidita 340,7 %
6,0
259,1 %
Pohotová likvidita 361,8 %
6,0
295,9 %
Úvery od ŠFRB v pomere k príjmom 6,9 %
5,7
10,9 %

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky
Príjmy bežného rozpočtu 14 342 935 €
Príjmy kapitálového rozpočtu 475 539 €
Výdavky bežného rozpočtu 12 984 501 €
Výdavky kapitálového rozpočtu 1 976 142 €
Záväzky a pohľadávky
Záväzky po lehote splatnosti 0 €
Záväzky neuhradené 60 a viac dní po lehote splatnosti 0 €
Krátkodobé pohľadávky 268 329 €
Dlhodobé záväzky 1 012 551 €
Krátkodobé záväzky 1 267 963 €
Úvery a účty
Celkový dlh podľa definície v zákone 350 228 €
Bankové úvery a výpomoci 350 228 €
Úvery od ŠFRB 959 831 €
Výdavky na splácanie istiny 247 088 €
Úrokové splátky 16 451 €
Finančné účty 4 319 540 €
Neobežný majetok 29 086 897 €
Ostatné
Počet obyvateľov k začiatku roka 15 326
Výsledok hospodárenia za bežné účtovné obdobie -58 592 €

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby