Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Leopoldov

Zobraziť v klasifikácii:
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj.
Spolu
4 492 371 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
miest
Daňové príjmy
2 408 317 €
54 %
50 %
Dane z príjmov a kapitálového majetku
1 447 382 €
60 %
77 %
Dane z majetku
754 681 €
31 %
14 %
Dane za tovary a služby
206 099 €
9 %
9 %
Sankcie uložené v daňovom konaní a sankcie súvisiace s úhradami za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska
154 €
0 %
0 %
Granty a transfery
962 454 €
21 %
29 %
Tuzemské bežné granty a transfery
962 454 €
100 %
99 %
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
651 054 €
14 %
6 %
Z ostatných finančných operácií
651 054 €
100 %
99 %
Nedaňové príjmy
470 547 €
10 %
12 %
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
233 024 €
50 %
53 %
Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
141 781 €
30 %
27 %
Iné nedaňové príjmy
90 354 €
19 %
11 %
Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio
3 721 €
1 %
0 %
Kapitálové príjmy
1 666 €
0 %
9 %

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby