Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Miloslavov

Aktuálny stav
5,7
z max. 6
Výborné
finančné
zdravie
Celkový dlh
5,2
Dlhová služba
5,1
Bilancia bežného účtu
6,0
Záväzky po splatnosti k príjmom
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
6,0
Veľmi zlé
Zlé
Nedostatočné
Dostatočné
Dobré
Výborné
0
1
2
3
4
5
6
Miloslavov
priemer obcí
Historický vývoj

Celkové skóre finančného zdravia obce / VÚC sa počíta ako vážený priemer zo skóre, ktoré dosiahla každá z jeho piatich zložiek - Celkový dlh, Dlhová služba, Bilancia bežného účtu, Záväzky po lehote splatnosti a Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti. Tieto zložky majú váhu postupne 30 %, 10 %, 30 %, 15 % a 15 %.

Poznámka: Na výpočet skóre týchto piatich zložiek finančného zdravia sa používa iný postup ako na výpočet pôvodných indikátorov, postup výpočtu je však odvodený od skóre indikátorov finančnej stability. Viac informácií možno nájsť v sekcii Metodika.

Miloslavov
priemer obcí
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj, alebo kliknutím na ikonu rebríček za všetky samosprávy rovnakého typu (obce, mestá alebo VÚC). Rebríček sa následne dá upravovať, napríklad pridávať samosprávy alebo stĺpce.

Indikátory

Hlavné indikátory priemer obcí
Celkový dlh 16,1 %
5,2
12,4 %
Dlhová služba 5,6 %
5,3
5,9 %
Bilancia bežného účtu 26,3 %
6,0
12,3 %
Záväzky po lehote splatnosti v pomere k bežným príjmom 0,0 %
6,0
0,4 %
Záväzky neuhradené 60 a viac dní po lehote splatnosti k bežným príjmom 0,0 %
6,0
0,2 %
Indikátory na obyvateľa priemer obcí
Základná bilancia na obyvateľa 216 € 10 €
Celkový dlh na obyvateľa 137 € 86 €
Čistý majetok na obyvateľa 2 189 € 2 469 €
Výsledok hospodárenia za bežné účtovné obdobie na obyvateľa 275 € 48 €
Ostatné indikátory priemer obcí
Základná bilancia 16,9 %
6,0
1,2 %
Intenzita investovania 6,4 %
2,6
10,9 %
Čistý majetok 257,2 %
2,6
365,7 %
Okamžitá likvidita 296,9 %
6,0
262,9 %
Pohotová likvidita 384,7 %
6,0
288,8 %
Úvery od ŠFRB v pomere k príjmom 7,5 %
5,6
26,1 %

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky
Príjmy bežného rozpočtu 3 305 201 €
Príjmy kapitálového rozpočtu 568 344 €
Výdavky bežného rozpočtu 2 436 996 €
Výdavky kapitálového rozpočtu 780 541 €
Záväzky a pohľadávky
Záväzky po lehote splatnosti 0 €
Záväzky neuhradené 60 a viac dní po lehote splatnosti 0 €
Krátkodobé pohľadávky 359 468 €
Dlhodobé záväzky 197 279 €
Krátkodobé záväzky 409 703 €
Úvery a účty
Celkový dlh podľa definície v zákone 415 104 €
Bankové úvery a výpomoci 415 104 €
Úvery od ŠFRB 194 091 €
Výdavky na splácanie istiny 105 513 €
Úrokové splátky 8 591 €
Finančné účty 1 216 502 €
Neobežný majetok 5 845 605 €
Ostatné
Počet obyvateľov k začiatku roka 3 035
Výsledok hospodárenia za bežné účtovné obdobie 833 325 €

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby