Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Veľký Biel

Zobraziť v klasifikácii:
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj.
Spolu
2 054 321 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
obcí
Daňové príjmy
1 147 484 €
56 %
43 %
Dane z príjmov a kapitálového majetku
827 413 €
72 %
83 %
Dane za tovary a služby
174 213 €
15 %
6 %
Dane z majetku
145 858 €
13 %
11 %
Granty a transfery
433 193 €
21 %
35 %
Tuzemské bežné granty a transfery
430 193 €
99 %
68 %
Tuzemské kapitálové granty a transfery
3 000 €
1 %
30 %
Nedaňové príjmy
310 868 €
15 %
10 %
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
245 707 €
79 %
52 %
Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
57 808 €
19 %
29 %
Kapitálové príjmy
3 661 €
1 %
10 %
Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio
2 269 €
1 %
0 %
Iné nedaňové príjmy
1 422 €
0 %
8 %
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
162 776 €
8 %
6 %
Z ostatných finančných operácií
162 776 €
100 %
100 %

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby