Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Banská Bystrica

Zobraziť v klasifikácii:
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj.
Spolu
76 233 159 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
miest
Vzdelávanie
30 255 519 €
40 %
37 %
Predprimárne a primárne vzdelávanie
13 634 173 €
45 %
42 %
Sekundárne vzdelávanie
7 529 789 €
25 %
26 %
Vedľajšie služby v školstve
4 558 178 €
15 %
14 %
Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne
4 459 310 €
15 %
18 %
Vzdelávanie inde neklasifikované
69 560 €
0 %
1 %
Terciárne vzdelávanie
4 509 €
0 %
0 %
Všeobecné verejné služby
11 499 431 €
15 %
17 %
Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy
11 136 643 €
97 %
78 %
Všeobecné služby
180 594 €
2 %
2 %
Všeobecné verejné služby inde neklasifikované
130 939 €
1 %
1 %
Transakcie verejného dlhu
41 255 €
0 %
17 %
Transfery všeobecnej povahy medzi rôznymi úrovňami verejnej správy
10 000 €
0 %
2 %
Ekonomická oblasť
11 053 941 €
15 %
14 %
Doprava
10 124 410 €
92 %
84 %
Iné odvetvia
503 035 €
5 %
2 %
Ťažba, výroba a výstavba
311 569 €
3 %
8 %
Všeobecná ekonomická, obchodná a pracovná oblasť
92 377 €
1 %
3 %
Poľnohospodárstvo, lesníctvo, rybné hospodárstvo a poľovníctvo
22 550 €
0 %
1 %
Bývanie a občianska vybavenosť
8 320 140 €
11 %
8 %
Rozvoj obcí
7 272 649 €
87 %
56 %
Verejné osvetlenie
801 697 €
10 %
16 %
Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované
171 576 €
2 %
16 %
Rozvoj bývania
74 217 €
1 %
11 %
Sociálne zabezpečenie
5 172 774 €
7 %
6 %
Staroba
4 412 246 €
85 %
76 %
Rodina a deti
455 675 €
9 %
6 %
Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi
265 857 €
5 %
12 %
Choroba, invalidita a ťažké zdravotné postihnutie
36 112 €
1 %
6 %
Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované
2 884 €
0 %
1 %
Ochrana životného prostredia
4 350 407 €
6 %
8 %
Nakladanie s odpadmi
4 324 807 €
99 %
85 %
Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná
25 599 €
1 %
9 %
Rekreácia, kultúra a náboženstvo
3 732 042 €
5 %
9 %
Rekreačné a športové služby
2 768 698 €
74 %
47 %
Kultúrne služby
838 719 €
22 %
45 %
Rekreácia, kultúra a náboženstvo inde neklasifikované
54 930 €
1 %
3 %
Vysielacie a vydavateľské služby
51 784 €
1 %
2 %
Náboženské a iné spoločenské služby
17 912 €
0 %
3 %
Verejný poriadok a bezpečnosť
1 821 840 €
2 %
3 %
Policajné služby
1 716 891 €
94 %
95 %
Ochrana pred požiarmi
104 949 €
6 %
5 %
Zdravotníctvo inde neklasifikované
17 789 €
0 %
0 %
Ochrana, podpora a rozvoj verejného zdravia
10 410 €
59 %
7 %
Ambulantná zdravotná starostlivosť
7 379 €
41 %
72 %
Obrana
9 276 €
0 %
0 %
Civilná ochrana
9 276 €
100 %
99 %

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby