Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Trpín

Zobraziť v klasifikácii:
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj.
Spolu
57 149 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
obcí
Všeobecné verejné služby
41 706 €
73 %
27 %
Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy
41 706 €
100 %
88 %
Bývanie a občianska vybavenosť
7 168 €
13 %
8 %
Zásobovanie vodou
6 850 €
96 %
8 %
Verejné osvetlenie
318 €
4 %
12 %
Ochrana životného prostredia
3 236 €
6 %
6 %
Nakladanie s odpadmi
3 236 €
100 %
62 %
Rekreácia, kultúra a náboženstvo
2 735 €
5 %
4 %
Kultúrne služby
2 247 €
82 %
48 %
Rekreačné a športové služby
342 €
13 %
31 %
Náboženské a iné spoločenské služby
146 €
5 %
15 %
Verejný poriadok a bezpečnosť
2 165 €
4 %
1 %
Ochrana pred požiarmi
2 165 €
100 %
72 %
Ekonomická oblasť
140 €
0 %
4 %
Doprava
140 €
100 %
61 %
Všeobecná ekonomická, obchodná a pracovná oblasť
0 €
0 %
12 %

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby