Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Bačkovík

Zobraziť v klasifikácii:
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj.
Spolu
369 728 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
obcí
Vzdelávanie
172 576 €
47 %
40 %
Predprimárne a primárne vzdelávanie
172 456 €
100 %
54 %
Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne
120 €
0 %
6 %
Všeobecné verejné služby
152 047 €
41 %
28 %
Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy
152 047 €
100 %
86 %
Ochrana životného prostredia
19 191 €
5 %
7 %
Nakladanie s odpadmi
11 843 €
62 %
58 %
Nakladanie s odpadovými vodami
7 348 €
38 %
34 %
Bývanie a občianska vybavenosť
13 463 €
4 %
9 %
Zásobovanie vodou
7 575 €
56 %
8 %
Rozvoj obcí
3 172 €
24 %
52 %
Verejné osvetlenie
2 716 €
20 %
10 %
Sociálne zabezpečenie
10 466 €
3 %
3 %
Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi
10 466 €
100 %
24 %
Rekreácia, kultúra a náboženstvo
1 531 €
0 %
6 %
Kultúrne služby
1 307 €
85 %
51 %
Vysielacie a vydavateľské služby
224 €
15 %
3 %
Ekonomická oblasť
454 €
0 %
5 %
Doprava
454 €
100 %
58 %

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby