Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Kežmarok

Aktuálny stav
4,7
z max. 6
Dobré
finančné
zdravie
Celkový dlh
4,6
Dlhová služba
5,0
Bilancia bežného účtu
4,0
Záväzky po splatnosti k príjmom
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
4,8
Veľmi zlé
Zlé
Nedostatočné
Dostatočné
Dobré
Výborné
0
1
2
3
4
5
6
Kežmarok
priemer miest
Historický vývoj

Celkové skóre finančného zdravia obce / VÚC sa počíta ako vážený priemer zo skóre, ktoré dosiahla každá z jeho piatich zložiek - Celkový dlh, Dlhová služba, Bilancia bežného účtu, Záväzky po lehote splatnosti a Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti. Tieto zložky majú váhu postupne 30 %, 10 %, 30 %, 15 % a 15 %.

Poznámka: Na výpočet skóre týchto piatich zložiek finančného zdravia sa používa iný postup ako na výpočet pôvodných indikátorov, postup výpočtu je však odvodený od skóre indikátorov finančnej stability. Viac informácií možno nájsť v sekcii Metodika.

Kežmarok
priemer miest
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj, alebo kliknutím na ikonu rebríček za všetky samosprávy rovnakého typu (obce, mestá alebo VÚC). Rebríček sa následne dá upravovať, napríklad pridávať samosprávy alebo stĺpce.

Indikátory

Hlavné indikátory priemer miest
Celkový dlh 28,4 %
4,6
22,4 %
Dlhová služba 13,0 %
4,4
3,8 %
Bilancia bežného účtu 10,0 %
4,0
6,1 %
Záväzky po lehote splatnosti v pomere k bežným príjmom 0,0 %
6,0
0,1 %
Záväzky neuhradené 60 a viac dní po lehote splatnosti k bežným príjmom 0,0 %
3,0
0,0 %
Indikátory na obyvateľa priemer miest
Základná bilancia na obyvateľa -146 € -6 €
Celkový dlh na obyvateľa 310 € 213 €
Čistý majetok na obyvateľa 3 965 € 2 896 €
Výsledok hospodárenia za bežné účtovné obdobie na obyvateľa -54 € 22 €
Ostatné indikátory priemer miest
Základná bilancia -10,7 %
0,9
-0,6 %
Intenzita investovania 22,7 %
6,0
6,7 %
Čistý majetok 364,0 %
3,6
317,5 %
Okamžitá likvidita 263,1 %
6,0
259,1 %
Pohotová likvidita 273,0 %
5,5
295,9 %
Úvery od ŠFRB v pomere k príjmom 26,2 %
4,7
10,9 %

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky
Príjmy bežného rozpočtu 18 653 719 €
Príjmy kapitálového rozpočtu 3 622 123 €
Výdavky bežného rozpočtu 16 790 821 €
Výdavky kapitálového rozpočtu 7 863 865 €
Záväzky a pohľadávky
Záväzky po lehote splatnosti 1 254 €
Záväzky neuhradené 60 a viac dní po lehote splatnosti 292 €
Krátkodobé pohľadávky 156 439 €
Dlhodobé záväzky 4 462 143 €
Krátkodobé záväzky 1 578 678 €
Úvery a účty
Celkový dlh podľa definície v zákone 5 040 261 €
Bankové úvery a výpomoci 5 244 229 €
Úvery od ŠFRB 4 638 174 €
Výdavky na splácanie istiny 1 453 496 €
Úrokové splátky 45 110 €
Finančné účty 4 153 988 €
Neobežný majetok 65 207 992 €
Ostatné
Počet obyvateľov k začiatku roka 16 268
Výsledok hospodárenia za bežné účtovné obdobie -870 542 €

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby