Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Levoča

Zobraziť v klasifikácii:
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj.
Spolu
27 095 817 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
miest
Vzdelávanie
8 438 174 €
31 %
36 %
Predprimárne a primárne vzdelávanie
4 037 266 €
48 %
43 %
Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne
2 405 904 €
29 %
17 %
Sekundárne vzdelávanie
1 139 093 €
13 %
26 %
Vedľajšie služby v školstve
855 911 €
10 %
13 %
Všeobecné verejné služby
7 301 057 €
27 %
17 %
Transakcie verejného dlhu
5 578 810 €
76 %
14 %
Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy
1 638 540 €
22 %
80 %
Všeobecné verejné služby inde neklasifikované
42 785 €
1 %
1 %
Všeobecné služby
40 922 €
1 %
3 %
Bývanie a občianska vybavenosť
3 482 464 €
13 %
8 %
Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované
2 563 603 €
74 %
17 %
Rozvoj obcí
498 861 €
14 %
57 %
Verejné osvetlenie
396 599 €
11 %
18 %
Rozvoj bývania
16 829 €
0 %
8 %
Zásobovanie vodou
6 572 €
0 %
1 %
Ochrana životného prostredia
2 545 541 €
9 %
8 %
Nakladanie s odpadmi
1 625 462 €
64 %
81 %
Ochrana prírody a krajiny
920 079 €
36 %
3 %
Rekreácia, kultúra a náboženstvo
2 244 091 €
8 %
9 %
Rekreačné a športové služby
1 002 428 €
45 %
48 %
Kultúrne služby
918 383 €
41 %
44 %
Náboženské a iné spoločenské služby
273 735 €
12 %
3 %
Vysielacie a vydavateľské služby
49 546 €
2 %
2 %
Ekonomická oblasť
1 885 550 €
7 %
13 %
Doprava
1 447 321 €
77 %
82 %
Ťažba, výroba a výstavba
133 953 €
7 %
10 %
Iné odvetvia
127 100 €
7 %
2 %
Ekonomická oblasť inde neklasifikovaná
114 544 €
6 %
0 %
Všeobecná ekonomická, obchodná a pracovná oblasť
62 050 €
3 %
3 %
Poľnohospodárstvo, lesníctvo, rybné hospodárstvo a poľovníctvo
583 €
0 %
2 %
Sociálne zabezpečenie
914 046 €
3 %
7 %
Staroba
497 676 €
54 %
69 %
Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi
349 932 €
38 %
17 %
Rodina a deti
66 438 €
7 %
5 %
Verejný poriadok a bezpečnosť
281 882 €
1 %
3 %
Policajné služby
279 882 €
99 %
95 %
Ochrana pred požiarmi
2 000 €
1 %
4 %
Obrana
1 947 €
0 %
0 %
Civilná ochrana
1 947 €
100 %
100 %
Zdravotníctvo
1 065 €
0 %
0 %
Ochrana, podpora a rozvoj verejného zdravia
1 065 €
100 %
17 %

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby