Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Košice - Krásna

Zobraziť v klasifikácii:
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj.
Spolu
1 028 890 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
mestských častí
Všeobecné verejné služby
552 024 €
54 %
23 %
Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy
551 976 €
100 %
93 %
Všeobecné verejné služby inde neklasifikované
48 €
0 %
2 %
Všeobecné služby
0 €
0 %
5 %
Ekonomická oblasť
341 563 €
33 %
5 %
Doprava
341 563 €
100 %
83 %
Bývanie a občianska vybavenosť
52 526 €
5 %
7 %
Verejné osvetlenie
52 526 €
100 %
3 %
Rozvoj obcí
0 €
0 %
64 %
Ochrana životného prostredia
40 213 €
4 %
5 %
Nakladanie s odpadovými vodami
35 686 €
89 %
3 %
Nakladanie s odpadmi
4 526 €
11 %
47 %
Rekreácia, kultúra a náboženstvo
39 636 €
4 %
5 %
Kultúrne služby
29 237 €
74 %
53 %
Rekreačné a športové služby
6 181 €
16 %
38 %
Vysielacie a vydavateľské služby
3 982 €
10 %
6 %
Náboženské a iné spoločenské služby
236 €
1 %
1 %
Sociálne zabezpečenie
2 928 €
0 %
7 %
Staroba
2 105 €
72 %
87 %
Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi
823 €
28 %
5 %

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby