Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Stredná odborná škola regionálneho rozvoja, Rakovice 25

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
2 144 207 €
Neobežný majetok
2 047 909 €
Obežný majetok
96 023 €
Časové rozlíšenie súčet
275 €
Pasíva
2 144 207 €
Vlastné imanie
134 982 €
Záväzky celkom
1 885 588 €
Časové rozlíšenie súčet
123 637 €
Výnosy
1 265 198 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
190 860 €
Výnosy z finančnej činnosti
1 074 338 €
Náklady
1 261 993 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
1 261 970 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
22 €
Zisk
3 205 €
Daň z príjmov
437 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
2 768 €
Adresa
Ulica:Rakovice 25
Obec:92208 Rakovice
Okres:Piešťany
Kraj:Trnavský kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Trnavský VÚC
Podiel:0 %
Základné údaje
IČO:00159174
Právna forma:Príspevková organizácia
Zamestnancov:25 - 49
Dátum vzniku:25.2.1986
SK NACE:85 321 Stredné odborné školstvo
Odvetvie:Vzdelávanie

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby